(22) งานออกใบอนุญาตให้จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download