(22) งานออกใบอนุญาตให้จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อรับติดตั้ง เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

Download

สร้างโดย  -   (23/4/2562 14:06:25)