(91) คู่มือประชาชนและแบบคำขอรับสิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในประเทศ

Download

  • เอกสารการบรรยาย-คู่มือประชาชน-การขออนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม.pdf
  • คู่มือสำหรับประชาชน-หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดาวเทียม.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/26/2020 11:25:09 AM)