(91) การขออนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

Download

  • 92-การยื่นคำขอใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ.pdf
  • เอกสารการบรรยาย-คู่มือประชาชน-การขออนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม.pdf
  • คู่มือสำหรับประชาชน-หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดาวเทียม.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/26/2020 11:25:09 AM)

Download