วันที่บันทึก : 2 เมษายน 2556

หัวข้อ : คำสั่ง สำนักงาน กสทช. เรื่องอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราวสำหรับผู้รับใบอนุญาตใ

ดาวน์โหลด

  • คำสั่ง-สำนักงาน-กสทช-เรื่องอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราวฯ.pdf