Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงฯ
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำเเหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.
 สำนักงาน กสทช. ขอเชิญเยี่ยมชมร้าน กสทช.ในงานกาชาด ปี 2558 (วันนี้-7 เมษายน 2558)
  สำนักงาน กสทช.ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และนโยบายที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ
 กสทช. จับมือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย จัดประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยทั่วถึงเพื่อสังคม
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการ ทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ...
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการ เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา อันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) (เอกสารที่แนบมาชื่อไฟล์ hearing)
 สำนักงาน กสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่3) พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์สำหรับกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ InfoGraphic สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
 ประกาศสำนักงาน กสทช.เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของ‏ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ใน 5 ภูมิภาค
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องสอบราคาจ้างการจัดการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สัญจรพบประชาชน ปีที่ 3/2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 1 เมษายน 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 31 มีนาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 29 มีนาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 28 มีนาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 27 มีนาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 มีนาคม 2558
 เลขาธิการ กสทช. ชี้วันนี้ (1 เม.ย.58) ซิมเติมเงินที่เปิดเบอร์ใหม่ต้องลงทะเบียนซิมก่อนจึงจะใช้งานได้
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 30 มีนาคม 2558
 ครม.รับทราบกรอบเวลาประมูลคลื่น 4G คลื่น 1800 เปิดรับเอกสารการประมูล 28 ส.ค. คลื่น 900 เปิดรับเอกสารประมูล 28 ก.ย.
 กสทช. รวมพลัง “ฅ ทันสื่อ”
  สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยศศิธร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 


 
 
 
  :  4
  :  374