Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงาน กสทช.
 กสทช : เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
 สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง
 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม
 ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เปิดโครงการอบรมเสวนาให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม เพื่อการกำกับดูแลกันเอง แก่ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 4 ภาค ทั่วประเทศ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ….
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ (Qos) ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ถึง 4G [ภายในอาคาร (in-Building)]
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Software และ Hardware เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ชนิดอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Software และ Hardware เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงาน กสทช.
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เข้าร่วมประมูลงานรื้อถอนและจำหน่ายซากสิ่งปลูกสร้างและอาคารสำนักงาน กสทช. เขต 1 นนทบุรี
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2557
 28 พ.ย. 57 ดีเดย์แจกคูปองดิจิตอลทีวีล็อต 2 อีก 21 จ. สำหรับประชาชนใน 21 จ.แรกที่ยังไม่ได้รับคูปองให้รีบติดต่อไปรษณีย์พื้นที่ด่วน
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2557
 สำนักงาน กสทช. นำเงินเหลือจ่ายประจำปี 2556 จำนวน 658.64 ล้านบาทส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน
 เลขาธิการ กสทช. เผยวันนี้ (21 ต.ค. 57) ไปรษณีย์รับไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแจกจ่ายคูปอง กำชับไปรษณีย์ตัวแทนให้ดำเนินการให้อยู่ในกรอบ เพื่อให้ขั้นตอนการแจกจ่ายคูปองอยู่ในกรอบกติกาที่กำหนดไว้ และโปร่งใสมากที่สุด
 วันแรกของการแลกคูปองดิจิตอลทีวี(20ต.ค.2557)สำนักงาน กสทช. นำสื่อมวลชนตรวจจุดรับแลกคูปอง4แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมขอความร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือในการจัดการการทุจริตและให้ประชาชนที่ถูกหลอกนำคูปองไปร้องเรียนมาที่สายด่วนสำนักงาน กสทช.1200เพื่อดำเนินการชะลอการจ่ายเงินไว้ก่อนจนกว่าจะเคลียร์เรื่องเสร็จ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 

 
 
  :  4
  :  373