Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอเชิญร่วมงาน NBTC Public Forum ครั้งที่ 4/2557 "ปัญหาและทางออก กรณีผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์"
 มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน,สมาคมป้องกันภัยพิบัติ และสภานายจ้างแห่งประเทศไทย เข้าพบประธาน กสทช. และรองประธาน กสทช.พันเอกเศรษฐพงค์ฯ
 เลขาธิการ กสทช. เผยรายชื่อ 16 บริษัทผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 71-76 GHz และ 81-86 GHz (E-band) จำนวน 2 ฉบับ
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 27 เครื่อง สำหรับใช้งานในพื้นที่อาคารเช่าเอ็กซิม ของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเก็บบันทึกข้อมูลอิเล็กส์ทรอนิกแบบ Online
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blade Server) จำนวน 38 Licenses
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 18 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 17 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 16 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 15 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 14 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 13 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 12 กันยายน 2557
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 11 กันยายน 2557
 สรุปยอดคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่จะแจกล็อตแรกวันที่ 10 ต.ค. นี้ 4.645 ล้านฉบับ
 กสทช. ส่งเรื่องช่อง 3 ให้ที่ปรึกษากฎหมายเสนอความเห็น พร้อมขอให้ช่อง 3 ยืนยันผู้ที่มีอำนาจลงนามจริง พร้อมอนุมัติวงเงินชดเชยบอลโลก 369.859 ล้านบาท และให้ความเห็นชอบให้นำร่างหลักเกณฑ์เรียงลำดับช่อง 1-36 เหมือนกันทุกระบบไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 เลขาธิการ กสทช. เผยผลการหารือผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิตอลทีวีทั้ง 5 โครงข่าย พบทุกรายพร้อมช่วยติดตั้งสถานีเสริมในพื้นที่ที่โครงข่ายหลักครอบคลุมไม่ทั่ว และเสนอให้แจกคูปองรายอำเภอใน 21 จังหวัดที่เหลือในอำเภอที่โครงข่ายมีความพร้อมก่อน
 บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 15 กันยายน 2557
 เลขาธิการ กสทช. เผยขณะนี้ (วันที่ 15 ก.ย.57) มี 16 บริษัทผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และยืนยันเริ่มแจกคูปองในวันที่ 10 ต.ค. 2557 เร็วกว่ากำหนด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 

 
 
  :  2
  :  330