Skip to main content
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงาน กสทช.
 พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พร้อมด้วย พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กสทช. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นาย Hiem Phomachanh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Posts and Telecommunications) และคณะผู้บริหารระดับสูง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 สำนักงาน กสทช. จัดการจัดเสวนาสาธารณะ (Public Forum) เรื่อง “ช่อง 10 ทีวีบริการสาธารณะกับความคาดหวังของประชาชน”
  เลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมเป็นเกียรติ และร่วมรำลึกวันวิทยุกระจายเสียงไทย ในงาน 85 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
 สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการ เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา อันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) (เอกสารที่แนบมาชื่อไฟล์ hearing)
 สำนักงาน กสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่3) พ.ศ. ....
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ….
 การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824/851-869 MHz จำนวน 2 ฉบับ
 ประการสำนักงาน กสทช. เรื่อง สอบราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้กับระบบ GIS (ระยะที่ 2)‏
 ประกาศสำนักงาน กสทช. ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารครบวงจรผ่านระบบ IP (IP Telephony) สำนักงาน กสทช.‏
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 11 คัน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 2
 ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลและการเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงของ‏ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 ประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ Software และ Hardware เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
 Clipping ข่าวประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
 เลขาธิการ กสทช.เผยในอาเซียนค่ามือถือไทยราคาถูกเป็นอันดับสองรองจากอินโดฯ ขณะที่ฟิลิปปินส์แพงสุด นาทีละ 5.10 บาท ค่าอินเทอร์เน็ต สิงคโปร์ คว้าอันดับหนึ่งถูกสุด คิดแค่ 11 สตางค์ต่อเมกะไบต์
 5 ค่ายมือถือ เอไอเอส ดีแทค ทรู ทีโอที แคท เทเลคอม ยืนยันคิดค่าบริการดาต้าตามการใช้งานจริงของลูกค้าไม่เคยมีการปัดเศษ สำนักงาน กสทช. ห้ามใช้คำว่า Unlimited ในโปรโมชั่นดาต้า ป้องกันประชาชนสับสนเข้าใจผิดว่าใช้ได้ไม่จำกัด
 ThaiPBS และกองทัพบก ติดตั้งโครงข่ายดิจิตอลทีวี 33 และ 31 โครงข่ายแล้วเร็วกว่ากำหนด อสมท.ติดตั้งแล้ว 27 โครงข่าย สำนักงาน กสทช. พร้อมเตรียมแจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบ 6 ในวันที่ 6 มีนา 58 อีก 1.2 แสนฉบับใน 4 จังหวัด
 สำนักงานกสทช. เดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค ดึงผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ตถกการใช้เน็ตไม่ปัดเศษ
 ครม.กำหนดให้การลงทะเบียนซิมเติมเงินและการลงทะเบียนการใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟเป็นวาระแห่งชาติตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และที่ประชุม กสทช. มีมติให้ส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลให้ กสท. พิจารณาก่อนนำกลับมาให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ค้นหา   
  ลิงค์อื่นๆ  
 
 
 
 
  :  4
  :  295