BTFP Patakaran at Balangkas ng Pamamahala

BTFP ng Pamamahala ay nahahati sa dalawang pangunahing aspeto na kabilang:
  1. BTFP Financial Management
  • Upang magbigay ng mga patakaran at regulasyon hinggil sa pagpapanatili, paggastos, accounting at sistema ng accounting.
  • Upang ihanda ang mga BTFP badyet plano batay sa mga alituntunin sa pagbabadyet na nakabase sa pagganap.
  • Upang matiyak ang katatagan sa pananalapi ng BTFP at pagpapanatili sa pagtatatag ng mga 3-taon financial plan (2014-2016).
  • Upang mapanatili ang tamang antas at pananalapi katatagan sa pananalapi upang matiyak ang pagpapatuloy ng operasyon upang makamit ang mga parehong maikli at mahabang kataga ng misyon.
  1. BTFP Fund Appropriations
  • Upang pamahalaan at naaangkop na BTFP Fund sa mga layunin na itaguyod ang availability ng serbisyo at aksesibilidad sa pangkalahatang publiko, pati na ang pagsasagawa ng mga pananaliksik at pagbuo at pag-unlad ng tauhan, tinitiyak ang proteksyon ng consumer at pagsuporta sa mga operasyon ng Safe and Creative Media Development Fund.
  • Upang suportahan ang operasyon sa pagpapalawak ng saklaw ng paglilingkod sa mga liblib at paglilingkod ng walang lugar upang maisakatuparan ang USO Plan na tinukoy sa pamamagitan ng The National Telecommunications Commission of NBTC at plano upang tiyakin ang unibersal na access sa pagsasahimpapawid at mga serbisyo ng telebisyon na nalalarawan ang The National Broadcasting and Television Services Commission.
  • Upang hikayatin ang mga negosyo at sektor ng lipunang sibil tungo sa pagiging isang key player o sumali sa pwersa sa BTFP sa pagmamaneho ng may-katuturang mga operasyon tungo sa pagkamit ng mga tinukoy na mga layunin.
  • Upang itaguyod at suportahan ang pangkalahatang publiko at ang mga kabataan na makilahok sa pagbabahagi ng mga kaalaman sa iba 't ibang mga propesyon, edukasyon, sining at kultura sa pamamagitan ng serbisyo ng pagsasahimpapawid at telekomunikasyon.

Create by  -   (5/25/2017 3:30:59 PM)