BTFP Funding and Financial Support

Hinggil sa pagpopondo ng mga BTFP at pinansiyal na suporta para sa mga kwalipikadong aplikante, BTFP Fund Management Committee sa pamamagitan ng pahintulot ng NBTC ay paminsan-minsan isiwalat sa publiko hinggil sa sakop ng mga halaga at ang mga pamamaraan para sa paglalaan at pagsusumite sa BTFP Funding at Financial Support. Ang kwalipikadong aplikante ay maaaring nakategorya batay sa ang mga layunin na itinakda sa Seksyon 52 (1) (2) (3) at (4) tulad ng sumusunod:
 

 
Layunin
Kwalipikadong Aplikante sa Kahilingan para sa mga BTFP Funding at Financial Support
Lisensiya/Negosyante Ahensya ng Gobyerno Akademikong Institusyon Kapisanan/Pundasyon/Pribadong Organisasyon
Juristic tao Di-Juristic tao
 
52 (1)
USO  
Community Radio        
52 (2) R&D  
 
52 (3)
Personnel Development    
Ethics Standard  
52 (4) Consumer Protection  

Create by  -   (5/25/2017 3:01:32 PM)