BTFP Sokongan Kewangan dan Pembiayaan

Mengenai BTFP pembiayaan dan bantuan kewangan bagi pemohon-pemohon yang berkelayakan, BTFP Fund Management Committee oleh keizinan daripada NBTC dari semasa ke semasa hendaklah mendedahkan kepada umum mengenai skop amaun dan prosedur bagi pembahagian dan penyerahan permohonan pembiayaan BTFP dan bantuan kewangan. Pemohon-pemohon yang berkelayakan boleh dikategorikan berdasarkan objektif-objektif yang ditetapkan dalam seksyen 52 (1) (2) (3) dan (4) seperti berikut:
 


Objektif
Pemohon-pemohon yang berkelayakan bagi memohon BTFP Sokongan Kewangan dan Pembiayaan
Pemegang lesen/Usahawan Agensi-agensi Kerajaan Institusi Akademik Persatuan/Yayasan/Organisasi Persendirian
Juristic Person Non-Juristic Person

52 (1)
USO  
Community Radio        
52 (2) R&D  

52 (3)
Personnel Development    
Ethics Standard  
52 (4) Consumer Protection  

Create by  -   (25/05/2017 15:06:42)