BTFP ng Layunin

Ang mga sumusunod na layunin ng Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest (BTFP) na-set up tulad ng bawat Seksyon 52 ng the Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010), at Sugnay 2 ng the Notification of National Council for Peace and Order (NCPO Notification) No. 80/2014 Re: Additional Amendment on the Law Concerning Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services. Mga BTFP ng layunin ay kinabibilangan:

  1. Upang masiguro ang availability ng ganap at pantay at aksesibilidad sa pagsasahimpapawid at telekomunikasyon na serbisyo, pati na ang pagsuporta sa mga pamayanan pagpapaunlad at komunidad na serbisyo tulad ng bawat Seksyon 51.
  2. Upang itaguyod at suportahan ang komunikasyon pagpapaunlad ng mga sanggunian, pananaliksik at pagpapaunlad hinggil sa pagsasahimpapawid at telekomunikasyon na serbisyo, kabilang ang mga pinakabagong uso update sa frequency spectrum technology, teknolohiya ng impormasyon at teknolohiya para sa pagtulong sa mga may kapansanan, matatanda at ang mga maralitang gayundin sa kasalukuyang kalakaran sa industriya ng telekomunikasyon at patuloy na industriya.
  3. Itaguyod at suportahan ang pag-unlad ng tauhan kaugnay ng pagsasahimpapawid at serbisyo ng telekomunikasyon at impormasyon teknolohiya, kasama na ang operasyon ng mga organisasyon na responsable para sa pagse-set up sa propesyonal na etika sa pamantayang tulad ng bawat ang mga batas hinggil sa pagsasahimpapawid at mga serbisyo sa telebisyon.
  4. Suportahan, itaguyod at masiguro ang proteksyon ng mamimili kaugnay sa mga serbisyo ng pagsasahimpapawid at telekomunikasyon.
  5. Upang tiyakin ang pagsunod sa mga batas hinggil sa Safe and Creative Media Development Fund sa pamamagitan ng paglalaan ng BTFP Fund para sa Safe and Creative Media Development Fund.
  6. Upang magbigay ng sinusuportahan ng badyet sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng Ministry of Finance na humiram mula sa BTFP Fund para sa layunin ng pagsasagawa ng mga pagpapatakbo ng pamahalaan para sa interes ng publiko.

Create by  -   (5/25/2017 3:20:54 PM)