BTFP Objektif

Objektif-objektif berikut Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest (BTFP) telah ditubuhkan mengikut seksyen 52 pada the Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010) dan fasal 2 pada the Notification of National Council for Peace and Order (NCPO Notification) No. 80/2014 Re: Additional Amendment on the Law Concerning Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services. BTFP objektif penubuhannya:
 

  1. Untuk memastikan ketersediaan yang lengkap dan sama dan akses kepada perkhidmatan penyiaran dan telekomunikasi, termasuk sokongan komuniti pembangunan dan khidmat masyarakat, mengikut seksyen 51.
  2. Untuk menggalakkan dan menyokong pembangunan sumber komunikasi, penyelidikan dan pembangunan mengenai perkhidmatan penyiaran dan telekomunikasi, termasuk mengemas kini trend terkini mengenai kekerapan spektrum teknologi, teknologi maklumat dan teknologi untuk membantu orang kurang upaya, warga tua dan kurang bernasib baik serta semasa trend dalam industri telekomunikasi dan industri yang berterusan.
  3. Untuk menggalakkan dan menyokong pembangunan kakitangan berhubung dengan penyiaran dan perkhidmatan telekomunikasi dan teknologi maklumat, termasuk operasi organisasi yang bertanggungjawab untuk menyediakan etika profesional standard seperti undang-undang yang berkaitan dengan penyiaran dan perkhidmatan televisyen.
  4. Untuk menyokong, mempromosi dan memastikan perlindungan pengguna berhubung perkhidmatan penyiaran dan telekomunikasi.
  5. Untuk memastikan pematuhan undang-undang yang berkaitan dengan Safe and Creative Media Development Fund kreatif melalui pengasingan BTFP Fund untuk Safe and Creative Media Development Fund.
  6. Untuk menyediakan bajet menyokong dengan membenarkan Kementerian Kewangan untuk meminjam daripada BTFP Fund bagi tujuan menjalankan tanggungjawab terhadap operasi kerajaan untuk kepentingan awam.

Create by  -   (25/05/2017 15:58:00)