Prof. Setthaporn Koosripitak

Prof. Setthaporn Koosripitak

Komisyoner sa Pambansang Komisyon sa Telekomunikasyon

Araw ng Kapanganakan: Ika-31 Hulyo, 1941

Edukasyon
 • Batsilyer ng Agham Pampolitika (May Karangalan), Chulalongkorn University (1965)
 • Master sa Pamamahalang Pagpapaunlad (May Karangalan), National Institute of Development Administration (NIDA) (1968)
 • M.A. (University of Florida) Royal Thai Government Scholarship para sa Kagawaran ng Koreyo at Telegrapo (1972)
 • Dalubhasaan ng Tanggulang Pambansa ng Thailand (NDC 7)
Work Experience
 • Lektor, National Institute of Development Administration (NIDA) (1968 - 1972)
 • Inilipat sa Kagawaran ng Koreyo at Telegrapo at naitalaga sa mga importanteng posisyon (1972)
  • Kalihim ng Kagawaran, Direktor ng Sangay ng Pagplaplano
  • Direktor of the Kawanihan ng Pangasiwaan ng Radio Frequency, Diputadong Direktor-heneral
 • Direktor-Heneral, Kagawaran ng Koreyo at Telegrapo (1997 - 2001)
Mga Espesyal na Parangal
 • Visiting Professor, Departmento ng Pamamahayag at Panmadlang Komunikasyon, Thammasat University (1996)
 • Dalawang Sertipikasyon bilang Pinakamahusay na Tagapagpanaliksik na iginawad ng Konseho ng Pambansang Pananaliksik ng Thailand (1979 and 1982)
 • Pinakamahusay ng Tao sa Telekomunikasyon na iginawad ng Asosasyong Pangtelekomunikasyon ng Thailand (2000)
Mga Training at Mga Seminar
 • Kurso sa Pangangasiwa sa Telekomunikasyon sa Hapon (1985)
 • Kurso sa Planong Pantelekomunikasyon at Paggawa ng Desisyon (USTTI) (1986)
 • Kurso sa Planong Pantelekomunikasyon at Paggawa ng Desisyon (USTTI) (1986)
 • Kurso sa Regulator na Pantelekomunikasyon, Gran Britanya (1993)
Iba pang mga importanteng karanasan
 • National Radio Frequency Coordination and Management Commissioner
 • National Radio and Television Broadcasting Services Commissioner
 • National Science and Technology Development Commissioner
 • Puno ng Mga Kinatawan, at Kinatawan sa Panginternasyonal na Komperensya sa Telekomunikasyon ng ITU, INTELSAT, WTO, APEC
 • Tagapangulo ng Special Sub-committee para sa Batas sa Proteksyon ng Data
Bisyon

          Ipinahayag ni Prof. Setthaporn Koosripitak ang kanyang bisyon at ito ang sumusunod: "Ang mga mabilis na pagbabago at patuloy na pagpapaunlad sa digital na teknolohiya ng telekomunikasyon ay naghatid sa mga bagong serbisyo sa telekomunikasyon tulad ng mga serbisyo ng e-commerce at serbisyo ng mobile phone, lalo na sa papalapit sa panahon ng 3G, maging sa pagtaas ng paggamit ng frequency ng radyo." - bahagi ng bisyon ni Setthaporn Koosripitak, dating Direktor-Heneral ng Kagawaran ng Koreyo at Telegrapo.
          Ang pagpapaunlad ng teknolohiya ng telekomunikasyon mula sa multimedia hanggang sa multiservice ay maglilikha ng isang hamon para sa paghihiwalay sa uri ng mga serbisyo para sa pagsasabatas, paglilisensya, at pangangasiwa. Ang pagbabago sa ekonomiya ng telekomunikasyon mula sa monopolistiko sa mapagkumpitensyang sistema kasunod ng kasunduan ng WTO ay mangangailangan ng mga patakaran at regulasyon sa kumpetisyon.
          Ang mga batas tungkol sa mga monopolyo ay dapat na buwagin at magbigay daan sa mga batas upang pahintulutan ang pambansa at pandaigdigang kumpetisyon.
          Noong panahon kung saan ang mga serbisyo ng telekomunikasyon ng Thailand ay binago ayon sa Seksiyon 40 ng Konstitusyon, nagkaroon ng paghinto para sa pagpapaunlad ng telekomunikasyon sa Thailand at nagkaroon lamang ng kaunting pag-unlad, bagkus ay nagdulot ng hindi patas na kumpetisyon sa pagitan ng mga tagapagbigay ng serbisyo, bunga ng hindi mabisang regulasyon. Nagkaroon din ng problema sa pagpepresyo ng network sa telekomunikasyon, kombersyon ng kontrata sa PPP sa pagitan ng publiko at pribadong sektor, at hindi pantay na pag-access sa mga serbisyo ng telekomunikasyon sa pamamagitan ng mga gumagamit ng serbisyo na hindi naging protektado.
          Upang matiyak ang integridad at kumpiyansa nito sa pambansa at pandaigdigang antas, ang NTC ay dapat magtakda ng modernong sistema ng pamamahala ng trabaho, sumunod sa prinsipyo ng transparency, dagdagan ang flexibility ng trabaho, dagdagan ang kadalubhasaan at pagkamalikhain sa trabaho na may kalidad at etika batay sa pagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa stakeholder sa pamamagitan ng mas mataas na pagbubunyag ng impormasyon. Dapat itaguyod at palakihin ng NTC ang potensyal ng mga serbisyong telekomunikasyon sa Thailand. Ang dapat gawin ng NTC sa loob ng isang taon ay ang pagtatatag ng mga regulasyon upang magbigay ng malaya at patas na kumpetisyon, gumawa ng mekanismo ng proteksyon ng mamimili, lutasin ang isyu sa presyo ng koneksyon sa network, maghanda upang pataasin ang kalayaan sa mga serbisyo ng telekomunikasyon, at maiwasan ang monopolisasyon ng negosyo.
          Sa loob ng tatlong taon, dapat isaalang-alang ng NTC na baguhin ang mga regulasyon tungkol sa paglilisensya at pangangasiwa upang maging mas may kaugnayan at pagkaka-angkop. Dapat itong pamahalaan ang Pondo sa Pagpapaunlad ng Serbisyong Pang-Telecommunications para sa Pampublikong Interes at itaguyod ang pag-unlad ng tao sa larangan ng telekomunikasyon. Sa loob ng limang taon, ang NTC ay dapat magtatag ng isang mekanismo para sa pakikipagtulungan sa pagitan ng publiko at pribadong sektor pati na rin sa mga internasyonal na organisasyon upang itaguyod ang pananaliksik at pagpapaunlad sa industriya ng teknolohiya at telekomunikasyon.

Create by  - Supawan  Sittipanya (6/26/2019 10:46:41 PM)