Giáo sư Sethaphon Khusripitak

Giáo sư Sethaphon Khusripitak

Ủy viên Ban viễn thông quốc gia

Ngày sinh 31 tháng bảy năm 1941

Học vấn
 • Cử nhân khoa học chính trị (danh dự) Đại học Chulalongkorn (1965)
 • Thạc sĩ phát triển quản trị (danh dự) Viện quản lý phát triển quốc gia (NIDA) (1968)
 • M.A. (University of Florida) Học bổng của Chính phủ tài trợ theo yêu cầu của Cục Điện báo (1972)
 • Đại học Quốc phòng Thái Lan (chương trình Quốc phòng 7)
Lịch sử làm việc
 • Giảng viên Viện quản lý phát triển quốc gia (NIDA) (1968 - 1972)
 • chuyển đến làm ở Cục điện báo và giữ các vị trí quan trọng (1972)
 • Thư ký Sở, Trưởng phòng Kế hoạch
 • Giám đốc Văn phòng Quản lý tần số vô tuyến, Phó cục trưởng
 • Tổng cục trưởng Cục Điện báo (1997 - 2001)
Công trạng đặc biệt
 • Giảng viên đặc biệt Đại học Thammasat, khoa Báo chí và truyền thông đại chúng (1996)
 • Chứng chỉ nhà nghiên cứu xuất sắc từ Hội đồng nghiên cứu quốc gia 2 bản (1979 và 2525)
 • Nhân viên viễn thông xuất sắc của Hiệp hội Viễn thông Thái Lan (2000)
Đào tạo và tham quan học tập
 • Chương trình Telecommunication Management ở Nhật Bản (1985)
 • Chương trình Telecommunication Planning and Decision Making (USTTI) (1986)
 • Chương trình Telecommunication Planning and Decision Making (USTTI) (1986)
 • Chương trình Telecommunication Regulator Vương quốc Anh (1993)
Kinh nghiệm quan trọng khác
 • Ủy viên Ban điều phối và quản lý tần số vô tuyến quốc gia (KBTh)
 • Ủy viên Ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia (NB)
 • Ủy viên Ban Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NSTDA)
 • Trưởng đoàn đại diện và đại diện tại Hội nghị Viễn thông Quốc tế của ITU, INTELSAT, WTO, APEC
 • Chủ tịch Tiểu ban về phát triển luật bảo vệ thông tin cá nhân
Tầm nhìn
          Giáo sư Sethaphon Khusripitak bày tỏ tầm nhìn rằng “Từ xu hướng phát triển liên tục và nhanh chóng của công nghệ viễn thông kỹ thuật số làm cho có thêm dịch vụ viễn thông mới. Chẳng hạn như dịch vụ thương mại điện tử Và các dịch vụ điện thoại di động đang hướng tới thế hệ thứ ba (3G) và sẽ khiến việc sử dụng nhiều sóng radio hơn.” Một phần tầm nhìn của Sethaphon Khusapitak, cựu Tổng cục trưởng Cục Điện báo.
          Sự phát triển công nghệ viễn thông từ Multimedia đến Multiservice sẽ khó trong việc phân loại kinh doanh trong quy định ban hành cấp phép và giám sát sự thay đổi của ngành viễn thông từ hệ thống độc quyền thành tự do kinh doanh theo nghĩa vụ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Cần phải có quy tắc thể lệ cuộc thi, luật pháp liên quan đến độc quyền phải được hủy bỏ và ban hành luật cạnh tranh cả trong và ngoài nước
          Trong thời mà ngành viễn thông Thái Lan đang trong thời kỳ cải cách theo Điều 40 của Hiến pháp Đã hình thành một khoảng trống viễn thông làm cho doanh nghiệp viễn thông không phát triển và tạo ra sự không công bằng giữa các nhà khai thác vì thiếu sự giám sát hiệu quả. Ngoài ra, có vấn đề với phí kết nối viễn thông và chuyển đổi thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ và các cơ quan tư nhân. Gây nên vấn đề về phân phối dịch vụ viễn thông không đồng đều và bình đẳng và người dùng không được bảo vệ.
          Nhằm để Ban viễn thông quốc gia (NTC) thành một tổ chức danh dự và được tin tưởng từ những người cả trong nước và quốc tế. Phải có hệ thống quản lý hiện đại, tuân thủ các nguyên tắc một cách minh bạch với sự linh hoạt trong hoạt động có chuyên môn, sáng tạo trong làm việc với chất lượng và đạo đức bằng cách thúc đẩy sự tham gia của mọi người và những người liên quan đến việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Ngoài ra, NTC phải cung cấp hỗ trợ và phát triển tiềm năng của ngành viễn thông của đất nước. Những việc mà NTC cần làm trong vòng một năm là tạo ra các quy tắc quy định để cho phép tự do cạnh tranh một cách công bằng, tạo ra cơ chế bảo vệ người tiêu dung, chi phí kết nối mạng viễn thông. Chuẩn bị tự do hóa viễn thông và ngăn chặn sự thống trị và chống độc quyền trong kinh doanh trong vòng 3 năm.
          Ban viễn thông quốc gia (NTC) phải xem xét cải thiện các quy tắc liên quan đến ủy quyền và giám sát cho kịp thời đại. Quản lý quỹ phát triển viễn thông vì lợi ích công cộng và thúc đẩy sự phát triển của nhân viên viễn thông trong thời gian 5 năm NTC phải hợp tác với cả chính phủ tư nhân và nước ngoài nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và ngành công nghiệp viễn thông.
 

được tạo bởi  -   (11/07/2019 4:51:18 CH)