Banner

លោកប្រះវិទ្យ លីស្ថាផនវង្សា

លោកប្រះវិទ្យ លីស្ថាផនវង្សា

កម្មការអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ជាតិ

NBTC

ပညာအရည္အခ်င္း
 • MA. Communications Policy and Regulation (Merit), University of Westminster, London 2002
 • ထမ္မဆါတ္တကၠသိုလ္ စာနယ္ဇင္းႏွင့္လူထုဆက္သြယ္ေရးေမဂ်ာ စာနယ္ဇင္းႏွင့္လူထုဆက္သြယ္ေရးမာစတာဘဲြ႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္
 • ၀ိဇၨာဘဲြ႔ လူထုဆက္ဆံေရး(ေရဒီယိုႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား) က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
 • အထက္တန္း ဖယာထိုင္း တကၠသိုလ္တန္းႀကိဳေက်ာင္း (အႏုပညာ-ျပင္သစ္)
 • အလယ္တန္း ဆာထစ္မဟာ၀စ္ထယာလိုင္းလတ္ခ်ဖတ္ဆူလတ္ထာနီေက်ာင္း
 •  
 • ပါယိုင္ခလီအက္ခ်န္႔ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ လင္းလေပးန္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ေရးသားသူ (၁၉၉၄-၁၉၉၅ ခုႏွစ္)
 • လူမႈေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (ေမာေအာေဆာ) သတင္းပိုင္းေဆြးေႏြးသူႏွင့္ျဖန္႔ေ၀သူ (၁၉၉၅-၁၉၉၉ ခုႏွစ္)
 • ပုဒ္မ ၄၀ ေျခရာခံအလုပ္အဖဲြ႔ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး (၁၉၉၉-၂၀၀၁ ခုႏွစ္)
 • ႏူိင္ငံေတာ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အက္ဥပေဒမူၾကမ္း ထင္ျမင္ခ်က္နားေထာင္သူ ေကာ္မတီခဲြ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္)
 • သတင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔(ေခါေပါေဆာ) အတြင္း၀န္လက္ေထာက္ႏွင့္အတြင္း၀န္ (၂၀၀၁-၂၀၀၈ ခုႏွစ္)
 • လူ႔အခြင့္အေရးေလ့လာေရးႏွင့္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ ဘဲြ႔လြန္ေက်ာင္း မဟီလုန္းတကၠသိုလ္ ကထိက (၂၀၀၆-၂၀၀၈ ခုႏွစ္)
 • ႏူိင္ငံေတာ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းႀကီးၾကပ္ျခင္း အက္ဥပေဒမူၾကမ္း သံုးသပ္သူ ေကာ္မရွင္
 • လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ေအာက္ရွိ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္သတင္းမီဒီယာ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း  ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ သံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ျခင္း  ေကာ္မတီခဲြ (၂၀၀၉-၂၀၁၁ ခုႏွစ္)
 • အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ (ေကာေထာေခ်ာ)လက္ေအာက္ရွိ အသံလိုင္းမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ႏွင့္ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေကာ္မတီခဲြ (၂၀၀၉ - ၂၀၁၁ ခုႏွစ္)
 • ဖြမ္မိုင္းေနတ္ကြန္ယက္ ညွိႏႈိင္းသူႏွင့္ ေကာ္မတီ (၂၀၀၈-၂၀၁၁ ခုႏွစ္)
 •  
 • သတင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔(ေခါေပါေဆာ) ဦးစီးလက္ေထာက္
 • အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ (ေကာေထာေခ်ာ)ေအာက္ရွိ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ခဲြႏွင့္ အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေမာ္ဒယ္အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ ျခင္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ခဲြ၊ အမ်ိဳးသားအသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ (ေကာေဆာေထာေခ်ာ)အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
 • ႐ုပ္ရွင္႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ (မဟာခ်ဳန္းအဖဲြ႔)
 • လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးတုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတာ၀န္ယူျခင္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ (ေခါေဖာေဆာ)
 • သံုးစဲြသူေဖာင္ေဒးရွင္း(ေမာေဖာေပါ) ျပည္သူလူထုသတင္းသံုးစဲြသူေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔
 • သတင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သတင္းအသစ္ႏွင့္ႏူိင္ငံေရး ႏွင့္ လူမႈအခြင့္အေရးရွင္းလင္းေသာ အထူးဆရာ
 • ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း
 • ပါယိုင္ခလီအက္ခ်န္႔ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ လင္းလေပးန္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ျဖင့္ အေကာင္းဆံုးလူငယ္အတြက္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီဆု ၁၉၉၅ ခုႏွစ္
 • ႏူိင္ငံေတာ္လူမႈအခြင့္အေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွ လူမႈအခြင့္အေရးကာကြယ္ေသာအမ်ိဳးသမီးဆု ၂၀၀၆ ခုႏွစ္
 • Ashoka Fellow (USA) အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
 • ခရြင္းစ္လဲန္းတကၠသိုလ္ ၾသစေတ်းေလ်းႏူိင္ငံ စာနယ္ဇင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္အဖဲြ႔မွ လူထုေျပာင္းလဲေရး ဆက္သြယ္ျခင္းဆု (Communication for Social Change Award) ၂၀၀၆ ခုႏွစ္
 • Eisenhower Fellow (USA) အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္
 • ဘန္ေကာက္တကၠသိုလ္မွ အေကာင္းဆံုးဆက္သြယ္ေရးဆု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္
ဖလဲြမဂၢဇင္းမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အာဏာရွိအမ်ိဳးသမီး ၁၀ ေယာက္ဆု

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (27-06-2019 11:06:50)