ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์

กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

SEJARAH PENDIDIKAN:
 • Doktor Falsafah dalam Pentadbiran Perniagaan (Ph.D.), (Kewangan), Universiti Alabama, Amerika Syarikat
 • Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan), Universiti Negeri Georgia, Amerika Syarikat
 • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Mekanikal), Universiti Chulalongkorn, Thailand
PENGALAMAN KERJA:
 • Pensyarah:
  • Profesor Fakulti Ekonomi, Universiti Chulalongkorn
  • Profesor Kewangan, Fakulti Ekonomi, Universiti Chulalongkorn
  • Profesor Khas Doktor Falsafah Program Kewangan (Ekonomi Kewangan), NIDA
  • Profesor Khas Program Doktor Falsafah (Kewangan Ekonomi) bagi Program Doktor Falsafah Bersama Pentadbiran Perniagaan (JDBA); Universiti Chulalongkorn-NIDA-Thammasat 
  • Profesor Khas Kewangan pada Program Pentadbiran Perniagaan daripada universiti swasta dan awam
 • Jawatan pentadbiran:
  • Pengerusi Program BA Ekonomi (Program Antarabangsa), Fakulti
   Ekonomi, Universiti Chulalongkorn
  • Pengerusi Pusat Pembangunan Tenaga Kerja, Fakulti Ekonomi, Universiti Chulalongkorn
  • Pengarah Pusat Perkhidmatan komputer, Fakulti Ekonomi, Universiti Chulalongkorn
  • Menguruskan jawatankuasa bagi Sarjana Sains dalam pengurusan keusahawanan teknologi dan inovasi,  program antara disiplin sekolah graduan , Universiti Chulalongkorn
  • Ahli Senat Fakulti Universiti Chulalongkorn
 • Jawatan sosial;
  • Jawatankuasa memilih untuk Biasiswa NBTC
  • Jawatankuasa Kecil bagi pemilihan pengarah suruhanjaya perlindungan konsumer telekomunikasi 
  • Perunding kepada Jawatankuasa Kewangan, Kewangan, Perbankan dan Institusi Kewangan, Senat
  • Perunding kepada jawatankuasa mengawal pentadbiran bajet , rumah
   wakil-wakil
  • Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Hainan Thailand
  • Perunding kepada  Persatuan PerdaganganThai - Hainan
 • Pengalaman lain:
  • Ketua projek Indeks Prestasi Eksport Majlis Perkapalan Negara Thai
  • Melawat Felo Penyelidik, Universiti Saitama, Urawa, Jepun
  • Melawat Felo Penyelidik, Institut Kajian Asia Tenggara (ISEAS), Singapura, bank dunia biasiswa  persekutuan penyelidikan
Pemeriksa Luar untuk Calon Doktor Falsafah , Sekolah Pentadbiran Perniagaan Universiti New South Wales, Australia

Create by  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:37:47)