Banner

ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត ថៈវ៉ាតឆ័យ ជិតផាណាន់

ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត ថៈវ៉ាតឆ័យ ជិតផាណាន់

កម្មការអាជីវកម្មផ្សាយសំឡេង អាជីវកម្មទូរទស្សន៍ និងអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ជាតិ

NBTC

ပညာအရည္အခ်င္း
 • ၀ိဇၨာဘြဲ႔ (စီးပြားေရး) ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္
 • M.A. (ECONOMICS) Middle Tennessee State University
 • ထိုင္းႏူိင္ငံကာကြယ္ေရးဘဲြ႔လက္မွတ္ (ေ၀ါေပါေလာေအာ ၄၅၁၅)
 • အဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ (ေနာေပါေဆာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ၃၃)
 •  
 • မဟာ၀ခ်ိလာ့မုန္းကြတ္ ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
 • ေလန္က်တ္ကဖတ္မာလာ ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္
 • ပလာထမာဖြမ္ခ်န္႔ဖိတ္ ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
 • ပလာထမာဖြမ္မုန္းကြတ္ထိုင္း ၅ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္
 •  
 • ေရႊတံဆိပ္ က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္ (၂၀၀၁)
 • အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းသားဆု ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္ (၂၀၀၄)
 • ဂုဏ္ထူးေဆာင္တန္းဒီပလိုမာလက္မွတ္ ဖလာ့ပုတ္ေကာက္ဌာန (၂၀၀၄)
 • ဂုဏ္ထူးေဆာင္တံဆိပ္ ဖလာ့ပုတ္ေကာက္ဌာန (၂၀၀၉)
 •  
 • က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္ စီးပြားေရးေမဂ်ာဆရာ (၁၉၇၅ - ၂၀၀၁)
 • က်ဴလာလုန္းကြမ္တကၠသိုလ္ ဒုတိယသမၼတ (၁၉၉၇ - ၂၀၀၀)
 • ဖလာ့ပုတ္ေကာက္ဌာန အတြင္း၀န္လက္ေထာက္ (၂၀၀၀ - ၂၀၀၆)
 • ေကာေထာေခ်ာ စီးပြားေရးပိုင္းအထူးကၽြမ္းက်င္သူ (၂၀၀၇ - ၂၀၀၈)
 • ေကာေထာေခ်ာ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ စီမံသူ (၂၀၀၈ - ၂၀၁၀)

ဖန်တီးသူ  - Supawan  Sittipanya (27-06-2019 11:05:32)