Banner

Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Thawatchai Chitphananan

Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Thawatchai Chitphananan

Ủy viên Uỷ ban phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia

NBTC

Lịch sử học vấn
 • Tiến sĩ (Tài chính) Đại học Alabama, Hoa Kỳ
 • Thạc sĩ (Tài chính) Đại học bang Georgia, Hoa Kỳ
 • Cử nhân (Kỹ thuật), Đại học Chulalongkorn
Kinh nghiệm
Về hành chính
 • Giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học Chulalongkorn
 • Giảng viên bộ môn tài chính, Khoa Kinh tế, Đại học Chulalongkorn
 • Giảng viên chương trình tiến sĩ tài chính (Kinh tế tài chính), Viện quản lý phát triển quốc gia (NIDA)
 • Giảng viên đặc biệt, chương trình tiến sĩ (Kinh tế tài chính) Quản trị kinh doanh chung của ba trường đại học (JDBA), Đại học Chulalongkorn - Đại học Thammasat - Viện quản lý phát triển quốc gia
 • Giảng viên đặc biệt về Tài chính Khóa học quản trị kinh doanh của nhiều trường đại học tư thục / công lập
Lĩnh vực quản lý
 • Ủy viên Uỷ ban phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia
 • Chủ tịch Khóa học Cử nhân Kinh tế (Quốc tế), Khoa Kinh tế Đại học Chulalongkorn
 • Chủ tịch Trung tâm Phát triển Lao động và Quản lý Khoa kinh tế Đại học Chulalongkorn
 • Giám đốc trung tâm máy tính Khoa kinh tế Đại học Chulalongkorn
 • Ban quản lý khóa học thạc sĩ khoa học về kinh doanh công nghệ và quản lý đổi mới (đa ngành), chương trình sau đại học, Đại học Chulalongkorn
 •  Thành viên Hội đồng Giảng viên Đại học Chulalongkorn
Lĩnh vực xã hội
 • Ủy ban tuyển chọn học bổng của NBTC
 • Tiểu ban tuyển chọn Viện trưởng Viện Bảo vệ người tiêu dùng trong Viễn thông
 • Cố vấn cho Ủy ban Tài chính, Ngân hàng và Tổ chức Tài chính, Thượng viện
 •  Cố vấn cho Ủy ban Quản lý Ngân sách Hạ viện
 • Giám đốc điều hành Hiệp hội Hải Nam Thái Lan
 •  Cố vấn cho Ủy ban Hiệp hội Thương mại Hải Nam Thái Lan
Kinh nghiệm khác
 • Trưởng dự án về Chỉ số hiệu suất xuất khẩu của Hội đồng chủ hàng quốc gia Thái Lan (TNSC)
 • Nghiên cứu sinh, Đại học Saitama, Urawa, Nhật Bản với học bổng Komei
 • Nghiên cứu sinh, Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), Singapore, Học bổng nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới
 • Nhà đánh giá nghiên cứu từ bên ngoài của nghiên cứu sinh Khoa quản trị kinh doanh Đại học bang New South Wales, Úc

được tạo bởi  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:44:51 SA)