พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า

พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า

กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
การรับราชการ
 • รองสารวัตร สภ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 • รองสวป.สภ.อ.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 • รองสวส.สภ.อ.พล อ.พล จ.ขอนแก่น
 • สวส.สภ.อบุ่งคล้า จ.หนองคาย
 • รองผกก.หน.สภ.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย ได้รับแต่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคณะพนักงานสอบสวนรับผิดชอบคดีการทุจริตที่ดิน (นส.3ก) ในเขตพื้นที่ จ.หนองคาย จำนวน 395 คดี
 • ผกก.สภ.อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
 • ผกก.สภ.อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 • เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การศึกษาอบรม
 • ได้รับทุนไปศึกษาอบรมวิชาช่างเครื่องบินที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระยะเวลา 1 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรข้าราชการและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.รุ่น 1) ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม
 • ผ่านการอบรมพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการจากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 42
ความชอบพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่จับกุมคนร้ายเสี่ยงภัยอันตรายได้รับบาดเจ็บ ได้รับความชอบกรณีพิเศษ
 • เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของตำรวจภูธรหนองคาย ปี 2543
 • เป็นนายตำรวจติดต่อเมืองปากกระดิ่ง สปปล.