G. Banthoon Supakwanich

G. Banthoon Supakwanich

Komisyoner ng Pambansang Telekomunikasyon

Edukasyon
 • Batsilyer ng Agham sa Paggugubat, Kasetsart University
 • Master sa Pampublikong Pamamahala, University of Eastern Kentucky, Estados Unidos
 • Batsilyer ng Sining sa Agham Pampolitika (Pamahalaan), Ramkhamhaeng University
 • Diploma, Dalubhasaan ng Tanggulang Pambansa ng Thailand (NDC), Class 39
Pantrabahong Karanasan – Mga Nakaraang Importanteng Posisyon 
 • Pangalawang Tagapangulo ng Komisyon sa Batas sa Pagkonsidera sa Draft ng Taunang Badyet at Paggasta sa Fiscal Year ng 2010 (ika-23 Hunyo, 2009)
 • Direktor ng Kawanihan ng Badyet,  ika-1 ng Oktubre, 2008 (Managerial Officer 11) 
 • Komite sa Eksaminsasyon at Pagpili ng Mga Taong Tatanggap ng Iskolarship mula sa Hari at Pamahalaang Iskolarship, ika-30 ng Abril, 2008
 • Tagapayo sa Mga Komisyoner (Kapulungan ng Mga Kinatawan at Senado)
 • Kawaning Kalihim, Komite sa Batas sa Pagkonsidera sa Draft ng Taunang Badyet at Paggasta sa Fiscal Year ng 2005 
 • Miyembro ng Lupon ng Mga Direktor ng iba’t ibang state enterprises (Thai Maritime Navigation Company Limited, Aeronautical Radio of Thailand Company Limited etc.)
 • Kinatawan ng Mga Direktor ng Kawanihan ng Badyet mula sa iba’t ibang in mga komisyon (Sports Commission of Thailand, Innovation Commission of Thailand etc.)
Pinakamataas ng Insignia na Natanggap
 • Knight Grand Cordon (Special Class) ng the Most Exalted Order of the White Elephant, ika-5 ng  Disyembre, 2008
 • Knight Grand Cordon (Special Class) ng the Most Noble Order of the Crown of Thailand ika-5 ng Disyembre, 2004

Create by  - Supawan  Sittipanya (6/26/2019 11:47:59 PM)