Banner

Ông Banthoon Supakavanich

Ông Banthoon Supakavanich

Uỷ viên Ban viễn thông quốc gia

Học vấn
 • Cử nhân Khoa học khoa Lâm nghiệp, Đại học Kasetsart
 • Thạc sĩ hành chính công, Eastern Kentucky University, Hoa Kỳ
 • Cử nhân nghệ thuật Khoa học chính trị (quản lý), Đại học Ramkhamhaeng
 • Văn bằng, Đại học Quốc phòng (khoá 39)
Lịch sử làm việc chức vụ quan trọng trong quá khứ
 • Phó chủ tịch ủy ban xem xét đặc biệt 23 tháng sáu năm 2009, Dự thảo ngân sách chi ngân sách Năm 2010
 • Giám đốc Cục Ngân sách, ngày 1 tháng 10 năm 2008 (ban điều hành thứ 11)
 • Uỷ viên ban tiến hành kiểm tra và tuyển chọn cá nhân ngày 30 tháng 4 năm 2008 để nhận học phí hoàng gia và học bổng chính phủ.
 • Cố vấn cho Ủy ban (Hạ viện và Thượng viện)
 • Trợ lý thư ký của khoa Ủy ban xem xét đặc biệt dự luật chi tiêu ngân sách tài chính năm 2005
 • Giám đốc trong các doanh nghiệp nhà nước khác nhau (như Thai Maritime Navigation Company Ltd., Aeronautical Radio of Thailand LTD, v.v.)
 • Giám đốc đại diện Cục Ngân sách trong các ủy ban khác nhau (như Sports Authority of Thailand, National Innovation Agency, Thailand, v.v.)
Huân chương cao nhất được nhận
 • Maha Paramaphon Chang Phueak (KGE) năm 2008
 • Maha Wachira Mongkut (MWM) năm 2004

được tạo bởi  - Supawan  Sittipanya (04/07/2019 9:49:31 SA)