วันที่บันทึก : 15 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 30,000 รีม

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*อัฐสิทธิ์

ดาวน์โหลด

  • การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร-ชนิด-80-แกรม-ขนาด-A4-จำนวน-30,000-รีม.pdf