วันที่บันทึก : 11 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : การประชาสัมพันธ์การจัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 1/2562 ผ่านช่องทาง Youtube

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*ณัฐทิกา

ดาวน์โหลด

  • การประชาสัมพันธ์การจัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย-ครั้งที่-1_2562-ผ่านช่องทาง-Youtube.pdf