วันที่บันทึก : 15 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : การผลิตและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่ หลังการจัดประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 102.0 MHz

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*ยุพา

ดาวน์โหลด

  • การผลิตและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่-หลังการจัดประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม-ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย-อินไซด์ไทยแลนด์-ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง-FM-102-0-MHz.pdf