วันที่บันทึก : 17 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*ณัฐทิกา

ดาวน์โหลด

  • โครงการจัดหาระบบกำกับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง-ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ.pdf
  • ขอบเขตงาน-TOR.pdf