วันที่บันทึก : 17 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (USO Log) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*อัฐสิทธิ์

ดาวน์โหลด

  • โครงการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์-(USO-Log)-ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล-(Zone-C).pdf