วันที่บันทึก : 11 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างควบคุมงาน

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ