วันที่บันทึก : 17 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง : งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ ชั้น 3, 4 และ 5

คำค้นหา : ควบคุมงาน

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างควบคุมงาน

รายละเอียด :

*อัฐสิทธิ์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • ขอบเขตของงาน.pdf
  • งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน-กสทช-หลักสี่-ชั้น-3,-4-และ-5.pdf

    Link อื่นๆ