วันที่บันทึก : 16 มีนาคม 2560

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตั้งระบบ ICT และการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-fi ในเขตพื้นที่สาธารณะของวัด

คำค้นหา : ติดตั้งระบบ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

รายละเอียด :

*สำนัก ทบ.

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการติดตั้งระบบ-ICT-และการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี-Wi-fi-ในเขตพื้นที่สาธารณะของวัด.pdf

    Link อื่นๆ