วันที่บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อเรื่อง : การจัดจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 16 (ปราจีนบุรี)

คำค้นหา : ปรับปรุง

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*เขต 16 (ปราจีนบุรี)

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจัดจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งสำนักงาน-กสทช-เขต-16-(ปราจีนบุรี).pdf

    Link อื่นๆ