วันที่บันทึก : 5 ตุลาคม 2560

ชื่อเรื่อง : งานจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน จำนวน 1 หลัง

คำค้นหา : ก่อสร้าง

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*ภาค 4

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • งานจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน-จำนวน-1-หลัง.pdf

    Link อื่นๆ