วันที่บันทึก : 9 สิงหาคม 2561

ชื่อเรื่อง : งานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ภาค 4 จำนวน 1 โครงการ

คำค้นหา : ก่อสร้าง

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างออกแบบ

รายละเอียด :

*ภาค 4

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • งานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม-สำนักงาน-กสทช-ภาค-4-จำนวน-1-โครงการ.pdf

    Link อื่นๆ