วันที่บันทึก : 14 สิงหาคม 2561

ชื่อเรื่อง : งานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. เขต 32 (เชียงใหม่) จำนวน 1 โครงการ

คำค้นหา : จ้างออกแบบ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างออกแบบ

รายละเอียด :

*เขต 32

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • งานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม-สำนักงาน-กสทช-เขต-32-(เชียงใหม่)-จำนวน-1-โครงการ.pdf

    Link อื่นๆ