วันที่บันทึก : 4 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย)

คำค้นหา : ก่อสร้าง

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : งานก่อสร้าง

รายละเอียด :

*เขต 34 (เชียงราย)

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน-กสทช-เขต-34-(เชียงราย).pdf

    Link อื่นๆ