ประกาศรายชื่อผู้ทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Download

  • ผู้ทดสอบการวัดแพร่แปลกปลอมฯ-ลำดับที่-1-5.pdf
  • รายชื่อผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอม-ลำดับที่-15-18.pdf
  • รายชื่อผู้ทดสอบการแพร่แปลกปลอม-ลำดับที่-19-23.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/3/2016 3:36:41 PM)

Download

Page views: 4080