สำนักงาน กสทช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม The Media for Disability Awards

     สำนักงาน กสทช. ขอเชิญเข้าร่วม สถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการ วิทยุ-โทรทัศน์ ที่มีบริการและเนื้อหารายการสำหรับคนพิการร่วมส่งผลงานรายการเข้าประกวด เพื่อชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยมีประเภทรางวัลดังนี้
     1. รางวัลสถานีโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสำหรับคนพิการ (โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) โดยแบ่งประเภทการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท
          1) ผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (บริการสาธารณะ)
          2) ผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (บริการทางธุรกิจ)
     2. รางวัลรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหารายการส่งเสริมสิทธิของคนพิการและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมเกี่ยวกับคนพิการ
     3. รางวัลรายการวิทยุที่มีเนื้อหารายการส่งเสริมสิทธิของคนพิการและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมเกี่ยวกับคนพิการ
โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด ช่องทางในการส่งหลักฐาน แบบฟอร์มเข้าร่วม เพิ่มเติมได้ที่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโดย Scan QR Code จากใน Pic Ad ที่แนบ หรือ (คลิ๊ก)  โดย Upload ไฟล์แบบฟอร์มเข้าร่วม และไฟล์รายการ สกุล.MP4 ไว้ในคลังเก็บข้อมูลของท่านแล้ว Copy URL หรือ Copy Link ส่งมาที่ nbtc.mediaawards@gmail.com
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัมรินทร์ 02  271 0161 ต่อ 6133
 
 

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (22/6/2566 14:50:39)

Download

Page views: 236