วันที่บันทึก : 23 มิถุนายน 2563

ชื่อเรื่อง : การชี้แจ้งข้อสอบถาม พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกวดราคา

ประเภทย่อย : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • การชี้แจงข้อสอบถามฯ.pdf

สร้างโดย  -   (23/6/2563 16:25:38)

    Link อื่นๆ