วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED (Indoor) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกวดราคา.pdf
  • ประกาศประกวดราคา.pdf

    Link อื่นๆ