วันที่บันทึก : 18 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมตามกรณีศึกษาบทบาทความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้มีอำนวจให้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ณ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คำค้นหา : การเช่าห้องประชุม

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

    Link อื่นๆ