วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์คำนวณ เพื่อจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บนย่านความถี่ ๔๗๐ - ๖๙๔ เมกะเฮิรตซ์ โดยวิธีคัดเลือก

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

    Link อื่นๆ