วันที่บันทึก : 30 ธันวาคม 2564

ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting GIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ประเภทย่อย : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-GIS.pdf

สร้างโดย  -   (30/12/2564 16:01:28)

    Link อื่นๆ