วันที่บันทึก : 18 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของสำนักงาน กสทช. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. FM 98.5 MHZ ประจำปี 2562 (ส่วนที่ 1 ประจำวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

    Link อื่นๆ