วันที่บันทึก : 30 ธันวาคม 2564

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ของสำนักงาน กสทช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

สร้างโดย  -   (30/12/2564 19:00:37)

    Link อื่นๆ