วันที่บันทึก : 17 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ [ระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Security for Server Virtualization system) จำนวน 1 ระบบ] โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ.pdf

    Link อื่นๆ