วันที่บันทึก : 11 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อจักรยานสำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสำนักงาน กสทช.เขต 43 (นครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ