วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการยานพาหนะสำหรับการจัดประชุมและติดตามประเมินผลการบังคับใช้ระเบียบฯ นอกสถานที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. ณ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

    Link อื่นๆ