วันที่บันทึก : 30 ธันวาคม 2564

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบบริหารจัดการข้อมูลสติ๊กเกอร์ทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

สร้างโดย  -   (30/12/2564 14:47:11)

    Link อื่นๆ