วันที่บันทึก : 13 มกราคม 2565

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (13/1/2565 12:40:04)

    Link อื่นๆ