วันที่บันทึก : 22 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่ในการทดสอบเพื่อรับบัตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

สร้างโดย  -   (22/3/2562 16:28:53)

    Link อื่นๆ