วันที่บันทึก : 10 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ เวที เครื่องเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. เขต 45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ