วันที่บันทึก : 7 กันยายน 2555

ชื่อเรื่อง : ประกาศ สำนักงาน กสทช.เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (Server and Network Monitoring) จำนวน 1 ชุด

ประเภท : สอบราคา

รายละเอียด : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (Server and Network Monitoring) จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลด

  • ประกาศ-สำนักงาน-กสทช-เรื่อง-สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (4/3/2559 18:15:12)

    Link อื่นๆ