ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ (14 พ.ย. 61)(จำนวน 3 รายการ)

1.) จ้างซ่อมชุดสถานีตรวจสอบการใช้งานความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จังหวัดตรัง
2.) จ้างย้ายสถานีตรวจสอบการใช้งานความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน 1 สถานี
3.) จ้างซ่อมเครื่องมือตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จำนวน 2 รายการ

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download