(91) การขออนุญาตใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

Download

  • 92-การยื่นคำขอใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ.pdf
  • เอกสารการบรรยาย-คู่มือประชาชน-การขออนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม.pdf
  • คู่มือสำหรับประชาชน-หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดาวเทียม.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (26/11/2563 11:25:09)

Download